Järnbrist är en av de vanligaste bristerna hos befolkningen i västvärlden. Mellan två och fem procent lider av blod- och järnbrist. Allra vanligast är det att kvinnor drabbas – en dansk studie som nyligen genomförts visar till exempel att hela 40 procent av kvinnor drabbas av järnbrist någon gång i livet. Järnbrist kan orsakas av många olika saker och leder obehandlat till mycket lidande.

10 tecken som kan betyda att du lider av järnbrist

Symptomen på järnbrist kan vara många och väldigt olika. De drabbar både kropp och psyke och kan, trots att sjukdomen är så pass vanlig, vara svåra att diagnostisera. Många lider därför onödigt länge på grund av en brist som är så lätt att åtgärda. Man förstår helt enkelt inte varför man mår så dåligt som man gör. Därför är det av yttersta vikt att vara uppmärksam och att även ta enskilda och isolerade symptom på allvar. Detta är några av de symptom som man bör uppmärksamma ordentligt om man plötsligt upplever någon eller några av dem:

  • Trötthet. Ett av de allra första tecknen brukar vara en ovanlig och förlamande trötthet. Den drabbade känner sig håglös och har inte tillräckligt med energi för att utföra ens de enklaste uppgifter. Detta trots att man tar det lugnt och får en fullgod sömn – man känner sig aldrig riktigt utvilad.
  • Koncentrationssvårigheter. Järnbrist kan i vissa fall påverka hjärnans signalsubstanser. Denna påverkan leder till sämre funktion hos signalsubstanserna och den drabbade upplever det allt besvärligare att kunna koncentrera sig under en längre tid.
  • Även apatin uppstår som en följd av påverkade signalsubstanser i hjärnan. Apatin gör ofta att saker som tidigare skänkt en glädje och tillfredsställelse nu betraktas med likgiltighet eller agg. Det kan till exempel bli så att man till och med tar avstånd till familj och vänner.
  • Svaga naglar. Spröda, ömtåliga naglar som hela tiden går av, skivar eller bucklar sig kan vara ett första tecken på att man lider av järnbrist.
  • Andfåddhet. Om man lider av brist på järn blir det automatiskt också mycket svårare för kroppen att tillgodogöra sig det syre från inandningsluften. Detta gör att man blir mycket lättare andfådd än i vanliga fall. Det gäller alltså även i vardagliga situationer, till exempel om man bär tungt eller går upp för en trappa, inte bara när man motionerar och tränar.
  • Blek hy. Ett underskott på järn leder till försämrad blodcirkulation i hela kroppen och även svårigheter att tillverka röda blodkroppar. Bristen på dessa blodkroppar kan ofta innebära att huden får ett mycket livlöst och blekt utseende.
  • Järnbrist kan få som följd att man blir sjuk oftare än vanligt.
  • Huvudvärk. Ökad förekomst av huvudvärk är ofta ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen. Det kan finnas flera bakomliggande orsaker och järnbrist har visat sig vara boven i dramat vid många tillfällen.
  • Problem att träna eller extrem träningsvärk. Järnbrist kan göra att träningen känns tyngre än vanligt. Brist på järn gör det också svårare för muskler och leder att återhämta sig, vilket ofta leder till svår och smärtsam träningsvärk.
  • Hjärtklappning. Upplever man ofta onormalt hög hjärtfrekvens utan påtaglig anledning kan det tyda på järnbrist. Även detta beror på kroppens försämrade syreupptagningsförmåga. Hjärtat måste alltså arbeta mer för att pumpa runt blodet och syresätta kroppen.

Åtgärder vid järnbrist

Järnbrist är en sjukdom som kan orsaka otroliga besvär hos de drabbade men som faktiskt är mycket enkel att komma till bukt med. Ofta kan det till och med vara så enkelt att det räcker att gå till apoteket och införskaffa de receptfria järntabletter som säljs där. Om sjukdomen har haft ett längre och kraftigare förlopp kan det dock vara läge att gå till sin husläkare och be att få ett recept på lite kraftigare järntabletter utskrivet. Vid rätt medicinering brukar man märka skillnad nästan med en gång och den totala återhämtningen är oftast ganska snabb.